Nasz serwis używa plików cookies. Klikając „Akceptacja” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies. Akceptacja

Polityka Ochrony Prywatności

1. HANOLA INVEST oraz Sklep Agroteka.com.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniająceochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. Dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Agroteka.com.pl jest firma HANOLA INVEST.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, HANOLA INVEST. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Agroteka.com.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością HANOLA INVEST oraz Sklepu w zakresie Agroteka.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Agroteka.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Agroteka.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Agroteka.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez HANOLA INVEST informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez HANOLA INVEST oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez HANOLA INVEST lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Agroteka.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, HANOLA INVEST lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Agroteka.com.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce TPAY.COM Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań a. w celu obsługi (zrealizowania) przez TPAY.COM płatności za nabyte w Agroteka.com.pl produkty, b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Agroteka.com.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

10. HANOLA INVEST oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy HANOLA INVEST lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez HANOLA INVEST lub Sklep danych osobowych innemu niż HANOLA INVEST lub Sklep administratorowi danych.

11. HANOLA INVEST oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. HANOLA INVEST oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, , a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. HANOLA INVEST lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec HANOLA INVEST lub Sklepu lub też gdy HANOLA INVEST lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Agroteka.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Dodatkowo, okazjonalnie, HANOLA INVEST za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Agroteka.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

13. HANOLA INVEST wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych,związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. HANOLA INVEST stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Agroteka.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Agroteka.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa zakładka Cookies zamieszczona na stronie.


Skontaktuj się z nami

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Telefon:(+48) 793 978 002

Napisz do nas wiadomość

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Najczęściej kupowane